Archief

Publicatie AD Alphen 

Augustus 2020

Publicatie Witte weekblad 

Februari  2015
Artikel in Witte weekblad betreffende 
publicatie meest complete samenboek.

Publicatie Alphens Nieuwsblad

Februari 2015
Artikel in Aphens Nieuwdsblad over samenboek