Hiernaast heb ik een ruime ervaring in het onderwijs, met name het beroepsonderwijs op lager en middelbaar niveau. Ook heb ik ervaringen met studenten vanuit het hoger en universitair onderwijs, onder andere als docent pedagogiek en onderwijskunde en als schoolpracticumdocent.

In mijn leven is altijd plaats geweest voor werken in de vrijwilligerssfeer, hier neemt naast mijn pedagogische ook mijn bouwkundige achtergrond een belangrijke plaats in. Ik ben een man van de praktijk. Een praktijk die gesteund wordt door theoretische kennis. 

 

Wie kennis maakt met mijn boeken ervaart dat ik praktisch ben ingesteld. In relatief kleine hoofdstukken probeer ik uitgebreide en ingewikkelde theorieën zo eenvoudig mogelijk te verwoorden. Ik probeer zo te schrijven dat het meestal gemakkelijk is om het beweerde te controleren. 

Aansluitend aan de praktijk van iedere dag worden steeds opnieuw praktische tips geven.

 

In mijn visie zijn theorie en praktijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Theorie helpt om praktisch te kunnen werken. Praktijk is op haar beurt nodig om theorieën te verbeteren en nieuwe theorieën te ontwikkelen.

Theorieën helpen je om mogelijke effecten van je handelen beter te kunnen voorspellen en te verklaren. Theoretische kennis maakt het praktisch handelen van iedere dag makkelijker. Je komt sterker in je schoenen te staan, je vertrouwen in eigen handelen wordt vergroot.

 

Met het lezen van mijn boeken vergroot je het inzicht in eigen handelen. Ook zal je zien dat opvoeden in mijn visie altijd teamwerk is.

 

Ik heb ervoor gekozen om de opbrengst van mijn boeken volledig te schenken aan Artsen zonder Grenzen. Artsen zonder Grenzen is een wereldwijde organisatie die overal waar crisissituaties ontstaan en waar medische hulp gevraagd wordt, wil helpen.

Artsen zonder grenzen is een onafhankelijke organisatie die geen politieke bindingen heeft. Ze bepaalt zelf, los van politieke, economische of religieuze belangen, aan wie ze hulp wil verlenen. De mensen van Artsen zonder Grenzen werken net als opvoeders, aan een mooiere wereld, ze doen dat vaak in de meest moeilijke situaties.

 

Met de koop van mijn boeken maak je van jezelf een betere opvoeder en steun je Artsen zonder Grenzen.