Mijn Boeken

‘STAPPEN NAAR VOLWASSENHEID'  - tienplussers en meer

Voor je het doorhebt zet jouw kind de eerste stappen op de weg naar volwassenheid. Jullie verhouding verandert in een snel tempo. Jouw kind komt in heel veel nieuwe en voor hem onbekende situaties. 


Aan jullie communicatie worden hoge eisen gesteld. Jouw kind van gisteren is anders dan dat van vandaag! Morgen zal hij weer anders zijn. 

Jouw kind verandert, van jou wordt gevraagd om ook te veranderen. Dit boek kan je helpen om jouw kind te blijven begrijpen en hem/haar te helpen op de weg naar volwassenheid. 

‘GROOT BIJBELS NAMENBOEK - Duidingen en vindplaatsen

In dit boek vindt u alle Bijbelse persoonsnamen, mogelijke duidingen en vindplaatsen. Ook vindt u Bijbelse plaatsnamen, namen van bloemen, planten en meer, steeds met mogelijke duidingen en vindplaatsen.

Bijbelse namen zijn bijna altijd ongelooflijk rijk aan inhoud.

Een naam kan een wens of gebed zijn. Bijbelse namen zijn wereldwijd mogelijk de meest verspreide en bekende namen. Lang niet altijd weten de dragers dat hun naam Bijbelse wortels heeft, ouder dan de Bijbel is en ongelooflijk betekenisvol.

Paperback 170 x 240 mm € 44,-

Hardcover 193 x 260 mm € 48,-
 De hardcover is verfraaid met 26 afbeeldingen: 'De Bijbel in de kunst'. 

 

De volledige opbrengst van dit boek is voor Artsen zonder Grenzen. 


‘NAMEN UIT DE KORAN EN MEER’ - Duidingen en vindplaatsen

In dit boek vindt u de in de Koran voorkomende persoonsnamen, hun duidingen en vindplaatsen, hiernaast treft u andere voor Moslims belangrijke namen.

Een naam is een liefdes- en vredesgeschenk voor het leven en bijna altijd ongelooflijk betekenis vol.


Paperback 170 x 240 mm € 22,50,-

Hardcover 155 x 235 mm € 20,50,-

 

De volledige opbrengst van dit boek is voor Artsen zonder Grenzen. 


‘VOORNAMEN – BLOEMEN EN PLANTEN, BOMEN EN STRUIKEN’ - Tuinen, paradijzen, meren en zeeën

In dit boek vind je namen van wat groeit en bloeit. 

De natuur blijkt een onuitputtelijke inspiratiebron, ook als het om onze voornamen gaat.

De namen die je vindt, zijn namen van bloemen, planten, struiken, bomen, hun vruchten en groeiplaatsen. Denk bij groeiplaatsen aan tuinen, paradijzen, woestijnen, weiden, bergen, heuvels , bermen, kusten, zeeën, rivieren, kanalen, meren, kreken, poelen, plassen en moerassen.

 

Paperback 170 x 240 mm € 30,-

Hardcover 155 x 235 mm € 28,-

 

De hardcover is zoals ook bij de andere boeken allen via deze website te koop

 

De volledige opbrengst van dit boek is voor Artsen zonder Grenzen. 


‘Voornamen – Van Abdul tot Maarschalk’

In dit boek treft u namen die allemaal gaan over dienen, helpen en steunen. Dienaren zijn onmisbaar voor ons voortbestaan. Niet gek dat het woord dienaar een eretitel is die zelfs aan god en goden gegeven werd en wordt.

Traditioneel gaat het om titels die aan mensen uit alle lagen van de bevolking wordt gegeven. Aan de herder, het meisje dat hulp in de huishouding is, aan vaders en moeders, aan hoge militairen, generaals, gouverneurs, koninklijke raadgevers, profeten, artsen, schatbewaarders en hoge ambtenaren. Kortom de titel ‘dienaar’ is een titel bij iedereen past.


Paperback 170 x 240 mm € 24,-

Hardcover 155 x 235 mm € 23,-


Hardcover alleen via deze website te koop

De volledige opbrengst van dit boek is voor Artsen zonder Grenzen. 


‘Klein Bijbels Namenboek’ 

In dit boek vindt u de meest bekende en gebruikte Bijbelse namen, hun duidingen en vindplaatsen.

Een naam is een van de eerste cadeaus die we aan onze kinderen geven. In de Bijbel vertellen namen iets over de drager. Een naam kan een wens of gebed zijn. Bijbelse namen zijn wereldwijd mogelijk de meest verspreide en bekende namen. Lang niet altijd weten dragers dat hun naam Bijbelse wortels heeft, ouder dan de Bijbel is, en ongelooflijk betekenisvol.

Paperback 170 x 240 mm € 22,50,-

Hardcover 155 x 235 mm € 24,-


Hardcover alleen via deze website te koop

De volledige opbrengst van dit boek is voor Artsen zonder Grenzen. 


‘Voornamen – Van Abdul tot Maarschalk’

In dit boek treft u namen die allemaal gaan over dienen, helpen en steunen. Dienaren zijn onmisbaar voor ons voortbestaan. Niet gek dat het woord dienaar een eretitel is die zelfs aan god en goden gegeven werd en wordt.

Traditioneel gaat het om titels die aan mensen uit alle lagen van de bevolking wordt gegeven. Aan de herder, het meisje dat hulp in de huishouding is, aan vaders en moeders, aan hoge militairen, generaals, gouverneurs, koninklijke raadgevers, profeten, artsen, schatbewaarders en hoge ambtenaren. Kortom de titel ‘dienaar’ is een titel bij iedereen past.


Paperback 170 x 240 mm € 24,-

Hardcover 155 x 235 mm € 23,-


Hardcover alleen via deze website te koop

De volledige opbrengst van dit boek is voor Artsen zonder Grenzen. 


'Voornamen – Jij bent ons geschenk'


Namen die praten over ‘geven en gul’

Dit boek is een antwoord op de vraag ‘Zijn er ook namen met woorden als geschenk en gift in hun duiding?’ Die namen zijn er, en het zijn er heel veel. Ruim 300 bladzijden. Alle namen hebben woorden als ‘geven, gever, goed, goedgeefs, gul, royaal, genade, genadig, geschenk, cadeau, delen, verdelen en zegen’ in hun duiding.

Namen uit alle werelddelen, nieuwe namen en namen van ver voor onze jaartelling.

Paperback 170 x 240 mm 331 bladzijden € 32,-

Hardcover 155 x 235 mm 331 bladzijden € 30,- 

Let op: de hardcover is alleen via deze site te koop en goedkoper dan de paperback.

De volledige opbrengst van dit boek is voor Artsen zonder Grenzen. 


'Namen vol vreugde'

Dit is een boek vol vrolijke namen. Namen van over de hele wereld. Allemaal namen met in hun duiding woorden als: ‘vrolijk, blij, opgewekt, gelukkig, gezegend, voorspoed, welvaart en fortuinlijk. Kortom allemaal namen die je blij maken.

 

Een kind een mooie naam geven is niet altijd eenvoudig. De naam die we een kind geven is een van de eerste cadeaus. Een cadeau dat langer dan een leven meegaat. Niet verwonderlijk dat ouders hieraan veel zorg en tijd besteden. Onze wereld verandert snel. We verplaatsen ons vaker en sneller dan ooit tevoren. We worden geïnformeerd over onze regio, maar ook over regio’s elders op de wereld. Deze en andere ontwikkelingen zorgen ervoor dat de uitwisseling van voornamen een enorme vlucht heeft genomen.

In dit boek tref je namen van over de hele wereld. Specifieke bindingen met streek, godsdienst, traditie en taal bestaan nog steeds, maar zijn in een aantal situaties minder sterk geworden. Allerlei ontwikkelingen zorgen ervoor dat het namenaanbod enorm is vergroot. De namen in dit boek behoren tot de namengroep die we de groep van vrolijke namen kunnen noemen. Alle namen hebben vrolijk makende woorden in hun duiding. Veel namen zijn honderden, ja zelfs duizenden jaren oud. Een naam geven, is een wens uitspreken. Met de keus van namen uit dit boek, wens je jouw kind ‘Vreugde en Geluk’.


Paperback 170 x 240 mm 227 bladzijden € 26.50,-

Hardcover 155 x 235 mm 227 bladzijden € 24,- 

Let op: de hardcover is alleen via deze site te koop en goedkoper dan de paperback. 


De volledige opbrengst van dit boek is voor Artsen zonder Grenzen. 

'Een naam voor je kind, een grenzeloze naam'

''Een naam voor je kind, een grenzeloze naam.'', geeft namen van de hele wereld. Ruim 50.000 namen worden kort en duidelijk verklaard. Het boek is een hulp voor ouders die een naam voor hun kind zoeken. Het is een naslagwerk voor iedereen die de eigen naam, of de naam van iemand anders verklaard wil zien. Het boek geeft inzicht in de herkomst van onze wereldnamen en laat zien dat onze namenschat onuitputtelijk is.
Het geven van een naam aan je kind is het uitspreken van een wens, dit boek kan en wil hierbij behulpzaam zijn.

Paperback 193 x 260 mm 779 bladzijden € 48,-

Hardcover 193 x 260 mm 779 bladzijden € 38,- 

Paperback 170 x 240 mm, € 44,-

(De inhoud van dit boek is gelijk aan de andere versies, het formaat en de prijs zijn kleiner).

Let op: de hardcover is alleen via deze site te koop en goedkoper dan de paperback. 


De volledige opbrengst van dit boek is voor Artsen zonder Grenzen. 

'Kinderen van 0 tot 5, de belangrijkste jaren'

De eerste vijf jaren zijn de belangrijkste jaren in het leven van je kind. Hier worden de fundamenten gelegd waarop jouw kind zijn hele leven verder moet bouwen. Als de fundamenten goed zijn heeft jouw kind daar een leven lang plezier van.
De eerste 5 jaren bepalen in belangrijke mate wie en wat jouw kind zal zijn. Zal hij gelukkig en intelligent zijn. Het gaat niet vanzelf, jouw hulp, steun en inzicht zijn van ontschatbaar belang.
Dit boek is een belangrijk raadgever in die verschrikkelijk belangrijke jaren van jouw kind.

Het boek is te koop bij iedere boekverkoper.

€19,10 

De volledige opbrengst van dit boek is voor Artsen zonder Grenzen. 


 

'Mijn basisschoolkind'

Op weg naar de volwassenheid ontmoet je kind duizenden mensen die invloed uitoefenen op wie en wat je kind als volwassen persoon zal zijn. De kans is groot dat jij in die enorme rij van mensen de belangrijkste voor hem bent. 

Uitgroeien tot een gelukkig en evenwichtig persoon gaat niet vanzelf. Je hebt als ouder niet alles in de hand maar er is wel veel dat jij samen met je kind en anderen kan doen om hem te helpen zijn ontwikkelingsweg succesvol af te leggen. Immers opvoeden doe je nooit alleen! 

 

Als ouder hoop je dat je kind wordt wie jij wil zijn. Jij bent zijn belangrijkste voorbeeld. Jij bent heel belangrijk voor wie en wat je kind is en hoe en wat hij kan worden. Ook de cultuur waarvan jullie deel uitmaken, is enorm bepalend voor zijn ontwikkeling en groei naar volwassenheid. Als ouder is het belangrijk om mee te groeien met je kind. Jouw inzichten kan je verdiepen en vergroten. 

 

Dit boek geeft ouders en iedereen die betrokken is, handvatten die kunnen helpen bij het opvoeden van basisschoolkinderen.

Het boek is te koop bij iedere boekverkoper.

€19,10

De volledige opbrengst van dit boek is voor Artsen zonder Grenzen. 

 


 

'Omgaan met vreugde en verdriet’ 

Dit boek is op de eerste plaats bedoeld om je te helpen een gelukkiger opvoeder te worden. Als dat een beetje lukt, ben je beter instaat om anderen te helpen. Jij bent als opvoeder een van de belangrijkste personen, misschien zelfs de belangrijkste persoon in het leven van jouw kind.

Jouw voorbeeld heeft hoe dan ook haar uitwerking. Als jij optimistisch en vrolijk bent, als jij een optimist bent, draag je dat over. Kinderen zijn gevoelig voor wat jij doet, voor wie en wat jij  bent.

In het boek vind je voorbeelden van mensen die in de meest moeilijke en uitzichtloze situaties toch geluk kunnen zien en beleven. Van hen kunnen we leren. Wachten met bouwen aan geluk tot verdriet je treft, is niet verstandig. Zoals het dak het best gerepareerd kan worden als de zon schijnt, zo kan je het best werken aan geluk als het leven je toelacht.


Het boek is te koop bij iedere boekverkoper.

€19,10 

De volledige opbrengst van dit boek is voor Artsen zonder Grenzen.